Sơn dẻo nhiệt phản quang DPI TCVN 8791

Bột sơn DPI TCVN 8791:2011 màu trắng,vàng

Bột sơn DPI TCVN 8791:2011 màu trắng,vàng

Sản phẩm được làm từ rất nhiều loại nguyên liệu, chất độn, hóa dẻo, bột màu, bi phản quang và nhựa tạo màng alkyd có công thức đặc biệt.

Sản phẩm được làm từ rất nhiều loại nguyên liệu, chất độn, hóa dẻo, bột màu, bi phản quang và nhựa tạo màng alkyd có công thức đặc biệt.


ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 

STT CHỈ TIÊU
TIÊU CHUẨN PHƯƠNG PHÁP THỬ
TIÊU CHUẨN
BS 3262: PART1: 1989
KẾT QUẢ
1 Hàm lượng chất tạo màng, %
(Phụ lục C - BS 3262)
18 - 22 19,2
2 Hàm lượng bi thuỷ tinh, %
(Phụ lục D - BS 3262)
> 20 20
3 Điểm hoá mềm, 0C
(Phục E - BS 3262)
> 65 140
4 Độ phát sáng, %
(Phụ lục F - BS 3262)
Sơn trắng: > 70
Sơn vàng: > 50
84,5
55
5 Độ ổn định nhiệt %
(Phụ lục G - BS 3262)
Sơn trắng: > 65
Sơn vàng: > 45
82,5
50
6 Độ bền trượt
(Phụ lục J - BS 3262)
> 45 72
7 Độ chảy nguội,%
(Phụ lục H - BS 3262)
< 25 3
8 Thời gian khô (phút) nhiệt độ 32   3 - 5
5 - 7
9 Tỷ trọng   2,1
10 Chỉ số hoá vàng   0,097
11 Co ngót
(100g:1h:600C, mm)
  1
12 Độ bền (năm)   2 - 3